Frifunnet for ulovlig skuddpremie på ulv

Artikkelen er over 5 år gammel

Nord-Gudbrandsdal tingrett har frifunnet Nord-Fron sau- og geitavlslag for å ha utlovd skuddpremie på en ulv i Skåbu-fjellet sommeren 2013.

DEL


VÅGÅ: Gudbrandsdal politidistrikt ila laget en bot på 15.000 kroner, men tingretten kom fram til at laget ikke er å regne for en selvstendig organisasjon. Dermed kan det ikke ilegges foretaksstraff etter straffeloven, melder Dølen.

Les også: Må i retten for skuddpremie

Retten påpeker at skuddpremien på 10.000 kroner var ulovlig siden den ikke oppfylte viltlovens paragraf 51, men anfører at Nord-Fron sau- og geiteavlslag først og fremst er en forlengelse av fylkeslaget, og ikke noen selvstendig forening etter straffelovens paragraf 48. Dette ble avgjørende for frifinnelsen.

Nord-Fron sau- og geiteavlslag har hele tiden hevdet at skuddpremien var ment som en påskjønnelse og en motivasjon til jaktlaget som i lengre tid hadde jaktet på rovdyr i grenseområdene mellom kommunene Øystre Slidre, Nord-Fron og Vågå. Retten mener imidlertid at skuddpremien var ment som en eksklusiv påskjønnelse til den som skjøt det første rovdyret, men konkluderte med at laget ikke hadde strafferettslig ansvar.

Artikkeltags