VÅGÅ: Gudbrandsdal politidistrikt ila laget en bot på 15.000 kroner, men tingretten kom fram til at laget ikke er å regne for en selvstendig organisasjon. Dermed kan det ikke ilegges foretaksstraff etter straffeloven, melder Dølen.

Les også: Må i retten for skuddpremie

Retten påpeker at skuddpremien på 10.000 kroner var ulovlig siden den ikke oppfylte viltlovens paragraf 51, men anfører at Nord-Fron sau- og geiteavlslag først og fremst er en forlengelse av fylkeslaget, og ikke noen selvstendig forening etter straffelovens paragraf 48. Dette ble avgjørende for frifinnelsen.

Nord-Fron sau- og geiteavlslag har hele tiden hevdet at skuddpremien var ment som en påskjønnelse og en motivasjon til jaktlaget som i lengre tid hadde jaktet på rovdyr i grenseområdene mellom kommunene Øystre Slidre, Nord-Fron og Vågå. Retten mener imidlertid at skuddpremien var ment som en eksklusiv påskjønnelse til den som skjøt det første rovdyret, men konkluderte med at laget ikke hadde strafferettslig ansvar.