Rovviltnemndene høynet ulveuttaket fra 28 til 36 mandag formiddag. Rovviltnemndene åpner opp for at 12 ulver kan felles utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus.

Vedtaket omfatter også at Slettåsflokken, Osdalsflokken og hele Julussaflokken kan skytes, opplyser leder i Rovviltnemnda i Hedmark, Arnfinn Nergård (Sp) til NTB.

– Etter mitt syn gikk dette bra. Det var et vedtak som er i tråd med Stortingets intensjon, og jeg mener vi er innenfor de rammene som Stortinget har bestemt, sier Nergård til NTB.

Leder i Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold, Øyvind Solum (MDG), er kritisk til avgjørelsen.

– Jeg mener dette vedtaket ikke er i tråd med Naturmangfoldloven og Bern-konvensjonen, og forventer at det blir overprøvd av departementet, sier Solum.

Håper på rask avgjørelse

Administrerende direktør i Norges Skogeierforbund er fornøyd med avgjørelsen.

– Vi er glade for at rovviltnemndene nå fatter et tydelig vedtak som er i tråd med det Stortinget har vedtatt. Dersom noen klager på avgjørelsen, håper vi den vil bli behandlet raskt. Departementet har allerede hatt god anledning til å vurdere de juridiske sidene. I fjor trakk klagebehandlingen ut og det regner vi ikke med at skjer en gang til.

Les også: Nytt bikkje-slagsmål om ulv

Fylkesmennene, som fungerer som sekretariat for rovviltnemndene, hadde i forkant av møtet åpnet for uttak av 28 ulver.

Representanter fra ni organisasjoner ba om å få si sin mening om lisensjakta under møtet mandag formiddag i Hamar. Blant dem leder i Oslo SV, Sunniva Holmås Eidsvoll. Hun foreslo å redusere lisensfellingskvoten fra tolv til åtte på ulv utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus. Forslaget hennes ble ikke hørt.

Ulvestrid

Det var på forhånd steile fronter, også blant lederne av rovviltnemndene, Øyvind Solum (MDG) og Arnfinn Nergård (Sp). De to deler langt ifra syn på ulv, men begge må forholde seg til flertallets syn innad i nemndene.

Nergård, leder i Rovviltnemnda i Hedmark, mener det bør være greit å jakte på ulv også innenfor ulvesonen fordi bestandsmålet er nådd. Solum, leder i Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold, vil derimot ikke ha jakt på så mange ulv, selv om de er utenfor ulvesonen. Han får støtte fra Naturvernforbundet.

– Vi ber nemndene om ikke å åpne for skyting av de to ulvefamiliene Osdalsflokken og Julussaflokken, sa Arnfinn Håpnes i Naturvernforbundet, før nemndmøte i Hamar mandag.

Norges Jeger- og fiskerforbund krevde på sin side at rovviltnemndene også åpner for felling av ulv innenfor ulvesonen. Dersom så ikke skjer, vil ulvesonen befestes som et rent ulvereservat, mener forbundet, som reagerte kraftig da fylkesmennene kom med sine anbefalinger i forkant av rovviltnemndas møte.

Bestandsmål

Det er regjeringen ved Klima- og miljødepartementet som treffer den endelige beslutningen om lisensfelling. Beslutningen fattes på blant annet bakgrunn av internasjonal forpliktelser samt Stortingets vedtatte bestandsmål om fire til seks ulvekull årlig.

Lisensfelling er noe annet enn skadefelling, som gjøres på bakgrunn av ulv som gjør skade på bufe eller tamrein eller er særlig nærgående. Så langt i beitesesongen er over 130 sauer blitt drept i Hadelandsregionen alene.

Lisensfellingsperioden innenfor ulvesonen gjelder fra 1. januar til og med 15. februar 2018. Fellingsperioden av ulv utenfor sonen er fra 1. oktober i år til 31. mars 2018. Ulvesonen er området i Norge som Stortinget har bestemt at ulven skal leve i.

I fjor vedtok de regionale rovviltnemndene en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver, hvorav 24 ulv skulle felles innenfor den såkalte ulvesonen. Bråk ble det i desember da klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) kuttet kvoten til 15 ulv – alle utenfor ulvesonen.