19. desember var en gledens dag for alle som vil beskytte naturen både her hjemme og i resten av verden. Vi fikk en historisk global naturavtale og naturreservatet i Lågendeltaet ble reddet. Her hjemme betyr det full stopp for en firefelts motorvei som ville rasert uvurderlige naturverdier og et rikt dyreliv.

I Montreal ble nesten 200 land enige om en naturavtale. Avtalen danner et ambisiøst rammeverk for arbeidet som nå skal iverksettes over hele verden for å verne og restaurere mer natur. Innen 2030 skal 30 % av verdens natur være vernet, vi skal ha restaurert 30 % av forringet natur og vi skal ha større arealer med vital natur over hele verden. Hurra!

Lykkefølelsen ble dessverre kortvarig for noen av oss. Dagen etter dobbeltseieren for naturen, kom det nok en nedslående nyhet for norsk natur. Ulven har vært en del av norsk natur i tusenvis av år. Den er en del av vår fauna og vårt økosystem. Hele tre flokker av den kritisk truede ulven innenfor ulvesonen skal skytes. Dette er flokkene som holder til i grenserevirene Ulvåa, Juvberget og Kockohonka.

Dette et jo rett og slett et hån mot naturavtalen som slår fast at verden skal gjøre en formidabel innsats for å bevare biologisk mangfold og jobbe for mer natur. På Klima og miljødepartementet sine egne sider er det er en filmsnutt med Espen Barth Eide som lovpriser Naturavtalen og hvor viktig den er. Han sier at vi må stanse tapet av natur og lære oss å leve MED naturen. Hvor falsk går det an å bli?

Er det bare andre land som skal ta vare på sine løver, krokodiller, haier og neshorn? Skal ikke vi i Norge ta vare på våre «brysomme arter»? Og hvor uanstendig går det an å bli? Blekket hadde knapt hadde rukket å bli tørt på Naturavtalen, før Norge vedtok å skyte tre flokker av en kritisk truet art. Staten har i to rettsrunder tapt i retten når det gjelder lovligheten av ulvejakten som er ført de siste årene. NOAH har vunnet Letjenna-saken i både Tingretten og Lagmannsretten, og forbereder seg nå på å forsvare ulvene i Høyesterett. Staten mener imidlertid at de ikke trenger å forholde seg til Lagmannsrettdommen og venter på avklaring i Høyesterett.

I mellomtiden fortsetter de å jakte ulver innenfor sonen, som mest sannsynlig er ulovlig! Hvor hovmodig går det an å bli?

21 ulver innenfor ulvesonen kan skytes. Fra før kan det skytes 31 ulver utenfor sonen. I Norge har vi under 100 ulver. Norske og svenske ulver er preget av ekstrem innavl. Likevel klarer norske myndigheter å skyte genetisk viktige individer som kommer over grensen fra Finland. Til dette tar de i bruk helikopter og skyter dyret, istedenfor å bedøve dyret og frakte det til et mer egnet sted.

Forskere mener innavlsgraden er så stor at bestanden bare kan reddes av at det kommer flere ulver fra den finsk-russiske populasjonen. Men vil egentlig Norske myndigheter i det hele tatt ta vare på ulven?

Det hele virker bare som et spill for galleriet. Det er dobbeltmoral å inngå naturavtale, mens man samtidig bryter Bernkonvensjonen. Det er dobbeltmoral å kreve at andre land må leve MED sin natur og verne om den, samtidig som man kvitter seg med brysomme arter som står i veien for jegere og næringsinteresser her i landet

. Det er jo særlig Senterpartiet som vil ha ulven utryddet fra Norge. Arbeiderpartiet har «solgt» ulvene til SP i regjeringsforhandlingene virker det som. Barth Eide opptrer overhodet ikke som en naturens forsvarer, men tvert imot som en «bøddel» i ulvesaken. SP og Sandra Borch sørget også for å ta ifra NOAH statsstøtten, slik at det skal bli vanskeligere for organisasjonen og stoppe Staten rettslig. Hvor ussel går det an bli?

Det er mye kan undre seg over og sette spørsmålstegn ved norsk rovdyrpolitikk. Dessverre stiller media altfor lite kritiske spørsmål til våre myndigheter, og det meste forbigår i stillhet. Dette går likevel inn i historien inn som en skamplett i norsk rovdyrforvaltning. Dette skal ikke skje i et sivilisert land som nettopp har skrevet under på en naturavtale.

Nina Konst, Lillehammer