KVAM: To dager etter at gardbruker Magnar Skurengslien slapp ut sauene, ble første lammet drept av gaupe.

Nå frykter han at beitesesongen skal bli samme marerittet som i fjor. Da mistet han 58 lam.

LES OGSÅ: - Lammene er lette byttedyr

Gaupe rundt garden

Skurengslien hadde 16 søyer og 29 lam innenfor et gjerde like ved garasjen. Lyset sto på da den uredde gaupa kom inn på gardstunet og tok livet av det ene lammet.

– Vi hørte sauebjellene om natta. Men reagerte ikke mer på det. Om morgenen fant vi lammet. Rovviltkontakten til Statens naturoppsyn konstaterte at det var gaupe som hadde drept lammet.

– Dette er ikke overraskende. Vi har gaupe rundt garden hele året, forteller Magnar Ove Skurengslien.

LES OGSÅ: Avventer nye ulve-observasjoner

Jerv og ulv også

I fjor høst ble tre store lam tatt av gaupe. Rovviltkontaktene påviste at mange av sauene på garden Skurengslia var tatt av jerv. Også ulv har vært på garden som ligger på vestsida av Lågen mellom Sjoa og Kvam.

– Det er en dårlig start på sommeren når rovdyrene kommer inn på gardstunet. Snart skal alt vi har av sauer ut, sier Skurengslien som frykter store tap slik bestanden av jerv og gaupe har utviklet seg innenfor beiteområdet.

Også på nabobruket har det vært store tap.

LES OGSÅ: Fant bjørnespor på ulvejakt

SE OGSÅ: - Ulven kom på trappa