Statens naturoppsyn har dokumentert ulvespor over Venabygdsvegen.

- Det er trolig spor fra natt til fredag, sier Marte Conradi hos Fylkesmannen i Oppland.

Følgen av de nye funnene, er at området for fellingstillatelse er utvidet til også å gjelde Øyer og Lillehammer kommuner, øst for Mjøsa og E6. Tidligere ble tillatelse gitt fra Dovre til og med Ringebu. Tillatelsen gjelder til og med 2. mai.

Ellers har Miljødirektoratet gitt fylkesmennene betingede skadefellingstillatelser på inntil 5 ulv frem til og med 31. mai 2017.

Tillatelsen gjelder i hele landet unntatt ulvesonen og et nærmere avgrenset område i deler av kommunene Stor-Elvdal, Rendalen og Engerdal. Eventuelle søknader om skadefelling av ulv skal derfor rettes til Fylkesmannen.