Gå til sidens hovedinnhold

Rovviltforvaltning og politikk

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Avisa GD har i sine spalter klart uttrykt at rovviltforvaltning er politikk. Vi er helt enige. I disse dager er framtidig rovviltforvaltning en del av debatt og forhandlinger mellom partiene på Stortinget. Så langt ser det ut til at Ap kan bli tunga på vektskåla i utformingen av politikken våre rovdyr skal forvaltes etter i framtida. Synet på rovviltforvaltning er polarisert og dette gjør at det også blir konfliktfylt og unødig komplisert å etterleve forvaltningsmessige vedtak. Vårens erfaringer her i Innlandet er at vandring av ulv er større enn noensinne. Dette sier oss at de som fortsatt tviholder på at ulven er utrydningstruet snart må innse at dette ikke lenger stemmer.

Debatten handler mye om framtidig forvaltning av rovdyrstammene og om den skal fortsette å være politikk eller i stor grad overlates til byråkratiet. Vi opplever en del ganger at vedtak om lisenskvoter, skadefelling og ekstra uttak av revierer påklages og bringes inn i rettsapparatet. Ved å opprette en uavhengig klagenemnd som skal behandle klager på nettopp det vi peker på her, fjerner vi mye av den politiske styringa i praksis når det gjelder forvaltningen av rovdyrene.

Oppland Bonde og Småbrukarlag vil understreke at alle typer klage på vedtak om tiltak for å forvalte rovviltet må behandles og avgjøres politisk. Vi ønsker ingen endring i den regionale rovviltforvaltningen gjennom endring av strukturen for regionale rovviltnemnder. Nødvergeretten er uklar og kan i dag være belastende å nytte. Det er derfor viktig at det arbeides for en raskest mulig endring, slik at terskelen for å bruke nødvergeretten ved rovdyrangrep senkes. Rovviltforvaltningen er en stor utfordring for Distrikts-Norge, og vi håper og forventer at Ap med støtte fra sine talskvinner og menn i Bygde-Norge fortsatt vil at rovviltforvaltning skal styres politisk.

Astrid Olstad, fungerende leder Oppland Bonde og Småbrukarlag