Gå til sidens hovedinnhold

Ruinerende strømpriser

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


I Norge har vi nå strømpriser hinsides all fornuft, dersom du da ikke er en del av et monopol som har som mål å tjene mest mulig. Ifølge Nettavisen hadde vi like før nyåret, den høyeste strømprisen i Europa i deler av Norge. Da kostet strømmen i Norge syd for Dovre 121,55 øre pr kWh. I Norge nord for Dovre, i Sverige, Finland og i de baltiske statene, kostet strømmen 19,82 øre pr kwh. I flere land fikk de betalt for å bruke strøm.

I Norge eies over 90% av strømproduksjonen av det offentlige. Et godt utgangspunkt for et monopol. Selgeren kan da fastsette prisen, slik at fortjenesten blir størst mulig. Et monopol innen et samfunnskritisk område, kan fort bli skadelig for individ og næringsliv. Det finnes ca 1890 vannkraftverk i Norge. Kan det da være mulig med et strømmonopol i Norge. Nei på papiret er dette selvfølgelig ikke tilfelle, men det synes ganske klart at det er etablert noe som fungerer på om lag samme måte.

Hvordan kunne det skje? Vi har en rekke private strømselskaper i Norge. De produserer ikke strøm og de drifter ikke strømnettet. En håndfull av disse har opp mot 80 til 90 prosent av markedet. Disse har i praksis monopol i sine markeder, fordi det er for dyrt å bygge parallelle strømnett.

Strømselskapene kjøper strøm på kraftbørsen Nord Pool og selger den videre til deg og meg. Opprinnelig var dette en forlengelse av Statnett Marked AS som ble etablert i 1993. Det norske Nord Pool ble senere utvidet med svensk, finsk, dansk og baltisk deltakelse. Selskapet var primært underlagt statlig styring. Dette endret seg radikalt i desember 2019, da det franske børsselskapet Euronext etablerte seg med 66% eierskap.

Kan det være en tilfeldighet atstrømprisene begynte å gå så kraftig opp, snaut to år etter det franske oppkjøpet og hvordan gikk dette for seg?

Det vises ofte til at strømprisen i Norge er avhengig av det Europeiske energimarkedet. Dette styres av kullpriser, nedbygging av kull og atomkraftverk, gasspriser, CO2 avgifter, hvor mye det blåser, solskinn osv. Dette er årsaken til de høye strømprisene i Norge, sies det. Underforstått, vi må bare finne oss i det. Tro på det de som vil.

Du og jeg er kjøpere av den norskproduserte strømmen. Vi er det egentlige markedet og det koster ned mot 10 øre pr kWh å produsere strøm fra vannkraft i Norge. Vi er ikke interessert i spotprisavtaler, innkjøpsprisavtaler, timesspotavtaler eller andre børsstyrte avtaler. Vi ønsker en rimelig og forutsigbar strømpris.

På nettstedet strøm.no opplyses det om følgende.

«Dagens strømpris bestemmes av kraftbørsen for Nord-Europa – Nord Pool. Her møtes kraftprodusenter og strømleverandører for å bestemme hvor mye dagens strøm er verdt.» Monopol? Kan det sies klarere.

Vi som er strømkunder, vi alminnelig folk, er i praksis ikke en del av et fritt strømmarked. Her finnes ingen reell forbrukermakt, vi er redusert til utbytteobjektiver.

Hva bør så gjøres.

For mange år siden var det vanlig med en effektmåler på veggen. Ved hjelp av denne kunne du måle og kontrollere strømforbruket. I dag kan et tilsvarende system etableres. I vinterhalvåret kan prisen settes til fks maksimum 50 øre pr kWh, for et forbruk på opp mot fks 2000 kWh pr måned. For næringslivet må det finnes likeverdige ordninger. Vanskelig å få til. Tror ikke det. Vil leverandørmonopolene og Nord Pool protestere. Helt sikkert.

Skal vi la dagens ødeleggende og ruinerende galskap fortsette? Det må da finnes noen politikere på toppen som tar kontroll og ansvar for å stoppe dette.

Tor Falck, Lillehammer