Gå til sidens hovedinnhold

Rusreform for de som trenger det mest

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Når regjeringen om kort tid legger fram rusreformen kan vi endelig sette punktum for mange tiår med en feilslått ruspolitikk. Med Venstre i regjering skal rusavhengige endelig få hjelp framfor straff.

Unge Venstres ruspolitikk har i lang tid satt enkeltmennesket i sentrum. Vi har tatt kampen for å se menneskene bak den dystre overdosestatistikken. Hvert år dør over 260 mennesker av overdoser - det er mer enn dobbelt så mange som dør i trafikken. Dagens straffepolitikk har ikke fungert. Den har bare gjort det vanskeligere å be om hjelp.

Dessverre har veien til dagens rusreform vært lang. Alt for mange har lidd unødig under dagens strafferegime, der samfunnet har vært mer opptatt av å dele ut bøter enn å behandle rusavhengighet som det det er: en sykdom.. Vi er blant de landene i Europa med flest overdosedødsfall per innbygger. Det er et klart bevis på at dagens politikk ikke fungerer, og at det er behov for å tenke nytt.

Derfor ser vi nå til Portugal og andre land med både en mer human og vellykket ruspolitikk. Der har overdosedødsfallene blitt kraftig redusert etter at de avkriminaliserte bruk og besittelse av brukerdoser. Det er på tide å slutte å hjelpe med én hånd og slå med den andre. Nå er tiden for å hjelpe med begge hender.

I plattformen som Venstre og resten av regjeringen styrer etter slås det uttrykkelig fast at regjeringen vil føre en kunnskapsbasert ruspolitikk. Rusreformutvalget ga oss denne kunnskapen.

Rusreformen kan bli den viktigste sosialpolitiske reformen i Norge i denne delen av århundret. Alt som kreves er at vi ikke legger kunnskapen vi har fått i skuffen, men heller lar den utgjøre ruspolitikkens nye grunnstein.

Omar Yagci, leder i Innlandet Unge Venstre,
Celina Christoffersen, ungdomskandidat til stortingsvalget (V)