Under overskriften «Fra straff til hjelp – vår viktigste sosialpolitiske reform» i GD, gir Oddvar Møllerløkken (H), leder av Høyre Innlandet, en kommentar til mitt innlegg i GD om Rusreformen.

Hvis Møllerløkken virkelig mener dette er regjeringens viktigste sosialpolitiske reform på flere tiår, må jeg si det er stusselig hva Høyreregjeringa har fått til på dette feltet. «Fra straff…» er i realiteten en mer korrekt beskrivelse av reformen. Selvsagt forsvarer han reformen på vegne av Solberg-regjeringen, men unnlater behendig å nevne «reformens» totale mangel på initiativ til styrking av behandlingstilbudet til rusmiddelavhengige. Det er nesten rørende å lese at Møllerløkken mener «-vi må se menneskene og ikke handlingen». Det Høyre faktisk gjør med «reformen» er at de bare ser handlingen (rusmiddelbruken) og ikke mennesket (behandlingstilbud).

Hvis Høyre vil være solidarisk med rusmiddelavhengige må regjeringen satse på å utvikle nye behandlingstilbud. Det vil være en naturlig følge av at de slakter norsk ruspolitikk, men her skyter de seg vel selv i foten. I løpet av de snart 8 årene i posisjon har det vel vært god tid til å rette opp en ruspolitikk som ifølge Møllerløkken feiler.

Det vil føre for langt å diskutere problemer med overdosedødsfall i denne sammenheng, men Møllerløkken skal vite at problemet er svært sammensatt. Sammenlikninger med land som har andre mønstre både hva angår konsumering av harde stoffer, og ikke minst forskjellige måter overdosedødsfall registreres på, gjør at en enkel telling av overdosedødsfall blir som å sammenligne epler og pærer.

Også i Rusreformutvalget var det skepsis til at «reformen» utelater planer for styrking av behandlingstilbudet. På spørsmål om dette svarte Høye nylig, intervjuet av en kollega, at dette har regjeringen ingen planer om å se nærmere på! Da blir det nok slik som jeg skrev, Rusreformen er ingen reform, bare et frislipp for økt bruk av narkotika uten et konstruktivt tilbud om behandling fra myndighetene. Det som er skremmende er at Høyres politikk setter behandling på vent. Det er å håpe på at ventetiden ikke blir så lang.

Skulle Møllerløkken ha interesse av ytterligere og mer nyansert tilsvar til reformen, kan han lese kronikken i Aftenposten fra mandag 15.3. undertegnet meg og fire kollegaer hvor vi belyser 8 myter som reformen prøver å folk til å tro på.

Arne Schanche Andresen, Lillehammer