Gå til sidens hovedinnhold

Rusreformen mangler de viktigste brikkene

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Vi i Lillehammer Arbeiderparti ønsker en rusreform hjertelig velkommen. Altfor lenge har de rusavhengige og deres pårørende blitt underprioritert. Vi er tydelige på at rusmisbrukere må møtes med hjelp, ikke straff. Vi må evne til å tenke nytt for å hjelpe de tunge brukerne, men vi må også passe på å forhindre at unge mennesker starter med rus. Ikke minst må en reform ivareta de over 800 000 pårørende til rusmisbrukere. Det svarer ikke regjeringas rusreform på.

Rusreformen som er lagt fram av regjeringa tar heller ikke innover seg det aller viktigste og mest effektive middelet mot rusmisbruk: forebygging. Rusreformen hopper bukk over helheten og går rett på avkriminalisering av eget bruk. Vi i Lillehammer Arbeiderparti er ikke sikre om avkriminalisering er den riktige vegen å gå. Forskningen er ikke entydig på om straff er effektivt eller ineffektivt. Så vi i Lillehammer Arbeiderparti mener at en eventuell avkriminalisering må sees på i en helhetlig plan der alle grupper blir ivaretatt.

Rusreformen legger også opp til at oppfølginga av dem som blir tatt med rusmidler til eget bruk skal få hjelp i kommunene gjennom en ruskoordinator. Men regjeringa sier lite om finansiering, organisering og gjennomføring av dette. Vi i kommunene opplever at tilliten til regjeringa er tynnslitt på dette punktet. Vi har dyrekjøpt erfaring med å få overført oppgaver uten midler. Derfor er vi også kritiske nå. Flere oppgaver uten mer penger er enkelt matematikk: Mindre til alle. Det fortjener ikke de unge eller rusmisbrukerne på. Dersom regjeringa ikke setter kommunene i stand til å ta ansvaret med midler, vil pårørende, ungdom og de rusavhengige tape på det.

Vi i styret i Lillehammer Arbeiderparti er derfor sterkt kritisk til regjeringas såkalte helhetlige rusreform. Bildet blir rett og slett ikke komplett uten alle puslespillbrikkene: Forebygging og en plan om hvordan avkriminaliseringa skal gjennomføres i kommunene. Ruspolitikk kan ikke tas lett på. Det handler om liv og død, og vi trenger en reform som ser helheten, ikke bare avkriminalisering. Derfor jobber vi for at Arbeiderpartiet skal gå i bresjen for å få til en sosial og gjennomførbar helhetlig reform som bidrar til forebygging med mål om god informasjon og mindre bruk, bedre helsehjelp og en oppreising for de rusavhengige.

Ane Tosterud Holte, Lise Haugstad, Christian Nilsen og Edvard Book Bratbak, styret i Lillehammer Ap