Når Venstre og regjeringen om kort tid legger fram rusreformen har stortinget en historisk mulighet til å sette punktum for mange tiår med feilslått ruspolitikk. Dessverre kappes Ap, Frp og Sp om å uttrykke mest mulig skepsis til vår tids viktigste sosiale reform.

La det ikke være tvil: dagens ruspolitikk er feilslått. Norges makabre europeiske pallplassering i overdosedødsfall hviler tungt på skuldrene til enhver som forsvarer dagens strafferegime. Når forskning i tillegg ikke kan påvise nedgang i rusbruk med en ruspolitikk som straffer, er det sterk grunn til å betvile at dagens ruspolitikk har noe særlig for seg.

I motsetning til tidligere har vi nemlig nå et helhetlig kunnskapsgrunnlag rundt ruspolitikk og rusreform: Rusreformutvalgets rapport. En rapport som virkelig går i bredden og dybden på avkriminalisering og svarer ut mange av motforestillingene en del politikere eller andre måtte ha mot rusreformen. Rapporten burde i mine øyne utgjøre pensum for enhver helsepolitiker.

Så når rusreformen denne våren sendes til stortinget er det i realiteten to valg: dagens feilslåtte politikk, eller en ny og human linje basert på kunnskap og erfaringer fra andre land.

Rusreformen risikerer per dags dato å ikke passere Stortinget, takket være motstand fra formynderske krefter i AP, FrP og SP. Det er intet mindre enn uverdig. Dagens ruspolitikk har krevd for mange liv til at denne reformen skal møtes med noe annet enn tverrpolitisk enighet.

Ruspolitikkens moralisme er forbi. Hverken tungt rusavhengige eller eksperimenterende ungdommer trenger bøter, inndragelse av førerkort eller noen annen form for straff. De trenger hjelp. Derfor håper jeg at Stortinget sier ja til Venstres rusreform. Det står tross alt om liv.

Kajsa Kirkhus, Ringsaker, 1. nestleder Innlandet Unge Venstre