Tirsdag 9. april skal ni paneldeltakere diskutere hvorvidt russetida skaper sosialt press og ekskludering, eller samhold gjennom fellesskapsprosjekter som revyer, busser og russetreff.

– Vi har invitert russen selv, foreldrene, forskere, ungdomsarbeidere og representanter for skolen til å dele meninger, erfaringer og bekymringer om russetida, sier Cathrine Strøm, programkoordinator i Litteraturhus Lillehammer.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Følg debatten på GD

Arrangementet, som er i samarbeid med GD, er gratis og åpent for alle.

Debatten foregår i Lillehammer bibliotek. Publikum kan også følge diskusjonen via GDs nettsider.

 

I panelet sitter russepresidentene Ylva Solbakken, som er primus motor for russebussen British invation, og russepresidentene Anne Stine Rybakken og Herman Trosholmen Skurdal.

 

Karianne Stordal og Ingrid Grimsmo Jørgensen representerer foreldrene, og for skolen stiller rektor Terje Storbakken og lærer Ulf Holberg.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Tett på ungdommene

I tillegg deltar Tom Erik Kleven fra Ungdomsbasen og Stine Tøndevold som er koordinator for en samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet. Begge jobber tett på ungdommene i kommunen.

Debatten ledes av kultursjef Olav Brostrup Müller, og arrangementet er i samarbeid med GD.


Paneldeltakere:

Anne Stine Rybakken – russepresident LVGS Nord – les intervju her (abo.)
Herman Trosholmen Skurdal – russepresident LVGS Sør – les intervju her (abo.)
Ylva Solbakken – russ LVGS Sør – les intervju her (abo.)

Terje Storbakken – rektor LVGS Sør
Ulf Holberg – lærer LVGS Sør – deltok bl.a. også i debatten om russeklær i fjor
Stine Tøndevold – SLT-koordinator Lillehammer kommune (SLT er en samordningsmodell mellom kommunen og politiet om kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge)


Karianne Stordal – foreldreaksjonen Russeforeldre på 2020-talletles intervju her (abo.)
Ingrid Grimsmo Jørgensen – tidligere (og fremtidig) russemamma, samt høgskolelektor i pedagogikk – les intervju her (abo.)
Tom Erik Kleven – leder Ungdomsbasen Lillehammer

Lillehammerdebatten: Om russ og russefeiring

Les også: