Rus og russefeiring er en gjenganger. Foreldre og voksne har erfaringer fra sin egen feiring. Noen hadde det festlig og noen hadde det skrekkelig. De fleste feirer med måte, men ganske mange opplever at feiringen går utover eksamen og resultater. Det er spesielt norsk at man feirer før man har tatt eksamen. I andre land har man også feiringer, men med få unntak skjer det etter at man har tatt eksamen. Det er naturligvis dumt å feire før man har tatt eksamen. Alle skjønner at det er en tid for konsentrasjon og fordypning, men det er tradisjon for akkurat det motsatte.

Når man drikker, eller bruker andre rusmidler, har man fremdeles ansvar for sine egne handlinger. Rus er ingen unnskyldning for dumheter, krenkende atferd og lovbrudd. Konsekvensene av handlinger utført i rus kan være livslange og alvorlige, men som regel representerer de dumheter vi legger bak oss og kanskje morer oss over når vi treffer andre som var med på det samme eller noe lignende.

Vi voksne bør ta inn over oss at vi er modeller for ungdommens rusvaner. Både foreldre og besteforeldre har ruset seg i ungdomstiden, og de som har vært russ har gjort det under russefeiringen. Mange har vært dårlige forbilder og mange har fortalt om sin egen russefeiringen som noe de ser tilbake på med glede. Tradisjonen for rus og fyll i nordisk kultur er problematisk. Det drikkemønstret vi har hatt og har forårsaker tallrike tragedier.

Russefeiringen skal naturligvis også være glede og fest. Det skal feires når man legger noe bak seg, eller når man når milepeler i livet. Men, rus og fest er ingen god kombinasjon. Alkohol er vårt mest utbredte rusmiddel, det som skaper størst helseskader og det er under alkoholrus de alvorligste konsekvensene skjer. Alle vet at promillekjøring er ulovlig, men like fullt er det mange som blir drept og skadet med promille. Rus under russefeiringen fører til ulykker, men også til overgrep. Mange mennesker sammen på fest betyr også at det vil være noen som utnytter situasjonen, eller som utsetter andre for fare.

En av de nye utfordringene vi står overfor, er at vi i tillegg til alkohol har fått større aksept for kjemisk fremstilte rusmidler og ulike former for narkotika og legemidler. Mange av de ny kjemiske midlene er laget under svært lite betryggende forhold. Ingen vet egentlig helt hva de inneholder og hvilke forurensinger de kan ha. Det finnes eksempler på alvorlig forgiftninger og dødsfall. Når midlene i tillegg brukes i kombinasjoner og gjerne også sammen med alkohol kan virkningen ble helt uforutsigbar.

Særlig bekymringsfullt er bruken av såkalt sjekkedop for å få andre i en tilstand der de er lett tilgjengelige for sex. I mange tilfeller blir midlene inntatt ved at andre lurer dem opp i noe man drikker. Det har vært mange eksempler på ungdom som har vært nesten bevisstløse etter å ha fått i seg slike stoffer og som har vært utsatte for seksuelle overgrep. Seksuell omgang med en som er sanseløs beruset er et overgrep. Når slike saker kommer for retten ender de, dersom tiltalte blir kjent skyldig, i en dom for voldtekt.

Foreldre og voksne skal ikke være naive i forhold til hva som kan skje under russefeiringen. Selv om man er sikker på hvordan egne ungdommer oppfører seg, vil de kunne oppleve situasjoner som krever bistand fra voksne. Foreldre bør være tilgjengelige og kjørbare når de har sine ungdommer ute på fest.

Noen av de mest tragiske historiene vi hører fra politi, helsevesen og andre offentlige instanser er voksne som selv har drukket slik at de ikke kan hjelpe til når det trengs. Det er viktig at foreldre er tilgjengelige og nyktre, i russetiden. En henvendelse om å hente en ruset ungdom er ikke et angrep på en selv som foreldre. Vi bør snakke om farene ved rus. Foreldre og ungdommer bør stå opp for sine verdier. Vi må tåle ubehagelige dialoger rundt fest og rus, men det har ingen hensikt med utskjellinger.

De fleste som ruser seg under russefeiringen justerer seg. Til tross for rus og utagerende atferd klarer de fleste seg bra senere, men det er noen som blir hengende fast i uheldige mønster som vedvarer og det er noen som får livslange konsekvenser.

Selv om antallet rusmidler og tilgjengeligheten er større enn før, ser det ut til at antallet som avstår er større enn før. Ikke minst ser det ut som om mange ungdommer med innvandrerbakgrunn er flinke til å si nei til rus. Jeg er ikke redd for at ungdom feirer og fester. Vi bør tilrettelegge for fellesskap og sosial omgang, men rus og forgiftninger må vi bekjempe. Jeg frykter konsekvensen av rus og rusmidler.