Helseminister Ingvild Kjerkhol har holdt foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. Der har statsråden formalisert Hurdalsplattformens erklæring på sykehusområdet, og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sin innsats for fortsatt sykehus på Hamar er dermed ett skritt nærmere gjennomslag.

Dette kan bety at en endelig modell som ender med at de store pengene ender i et splitter nytt sykehus på Hamar også kommer litt nærmere. Det vil bety at resten av ressursene skal gå til å flikke på gamle sykehus, og en spesialisthelsetjeneste med akuttfunksjoner i alle mjøsbyene. Vi er altså ett skritt nærmere den framtidige sykehusstrukturen som har fått minst faglig støtte. Og vi er ett skritt nærmere en festmarkering for alle som mener at struktursementering trumfer de fleste andre argumenter, også på dette området.

Regjeringen har med dette tatt ett skritt tilbake. Med det har den også tatt oss lenger unna målet om en moderne spesialisthelsetjeneste med et sterkt faglig kraftsentrum ved Mjøsbrua. Alle som har opplevd vegen fra sykehusdebatten startet og fram til i dag som lang, skal vite at regjeringen har gjort siste etappe både lengre, mer tidkrevende og mer ressurskrevende. Og alle som har opplevd denne prosessen som utmattende, vil kjenne at det er krevende å mobilisere for nye omkamper.

Det er lagt opp til at styringsgruppa for utredningene skal legge fram sin innstilling 8. august. Deretter skal styret i Helse Sør-Øst vedta et endelig alternativ i slutten av august. Hvem tør tro på større visshet til høsten enn det vi har hatt til nå?

Fylket som ønsker et hovedsykehus i Moelv kan selvsagt håpe på at første del av konseptfasen bekrefter det som så ut til å bli enden på visa da forrige helseminister pekte på Mjøsbrua. Hadde tilleggsutredningen enkelt handlet om et 0-alternativ, hadde det endte slik. Med helseministerens bestilling, etterlates inntrykk av at målet er et annet.

Foretaksmøtets vedtak er en seier for Sp-lederen, men et nederlag for Sp i Oppland. Foretaksmøtets protokoll er et trist bidrag til utviklingen av Innlandet. Det er en underkjennelse av det kompliserte arbeidet som er gjort for å forankre en modell så bredt som mulig regionalt, og det er langt på veg å gjøre et narrespill av hele denne kompliserte saken.

Noen vil helt sikkert hevde at dette betyr at den framtidige løsningen for Innlandet vil handle om Lillehammer og Hamar. Ikke noe av det som nå ligger på bordet har en slik ende, og det vil således bety enda flere runder enn det vi nå er stilt til utsikt. Det er overhengende fare for at statsrådens beslutning blir møtt med resignasjon, og dersom dette viser seg å være et slags forspill til en ny kamp, vil det utløse mer forakt enn engasjement.

Regjeringen øker risikoen for at komplisert helsebehandling i Innlandet for alltid vil ende med en rundtur mellom små sykehus. Slik sørger den for at raskere og sikrere transport inn til sykehus i hovedstadsregionen blir viktigste helsepolitiske løft for gudbrandsdøler og valdriser. Vi som har ventet lenge, må fortsatt vente. Vi er vitne til at ballen spilles stadig lenger bakover på banen, og akkurat nå er vi en fase for spillere som trives best ved egen 16-meter. Derfra kan det like gjerne bli sjølmål som målgivende pasninger og scoring.

Krever at Mjøssykehuset og Hamar-sykehuset skal være likeverdige alternativ