Etter en møysommelig prosess, er forslaget til ny arealplan for Lom kommune strippet for alle planer om felt for privat hyttebygging. Inn i planprosessens finalerunde er det fortsatt med et område for utleiehytter, men også dette møtes med skepsis.

I en tid da mange kommuner over år har åpnet for massiv hyttebygging og satset på fritidsinnbyggere som en vesentlig del av grunnlaget for næringsliv og arbeidsplasser, har Lom gjort helt andre valg. Debatten om ny arealplan og bygging av fritidsboliger viser et sterkt engasjement for å ta vare på særpreg. Vi ser også stor bevissthet rundt forhold som andre steder skaper konflikt, der nedbygging av områder på en eller flere måter fortrenger noe annet.

Vi forstår hvorfor mange kommuner valgte å kaste seg på den store hytteboomen, og for noen har det helt sikkert vært en riktig strategi. Lom kunne valgt noe liknende. Også Lom kunne tenkt at arealene er uendelig store, og det er mulig å tenke «både og». De valgte annerledes, og de ser ut til å stå ved sine tidligere valg.

Det tror vi er bra for Lom, det er bra for natur og miljø, og det er bra for et næringsliv som er tuftet på særegenhet og helt spesielle kvaliteter. Det er også bra for de av oss som ser denne delen av distriktet fra litt distanse, som ser det storslåtte og urørte, men også hvordan forsiktig og bevisst bruk av herlighetene gir næring til viktige arbeidsplasser.

Dette er å bruke, uten å forbruke. Dette er å ta vare på det som gjør denne bygda og disse fjellene til attraktive stoppesteder og reisemål for så mange hvert eneste år. Vi forstår at det kan koste litt krefter å velge en annen kurs enn den kursen så mange andre kommuner har valgt. Vi mener likevel Lom er i ferd med å gjøre kloke valg.