Med den helt ekstreme økningen i strømpriser de siste siste ukene, blir august den måneden så langt med den klart høyeste strømstøtten.

Tall fra NVE og strømbørsen Nordpool viser at gjennomsnittsprisen på Øst- og Vestlandet doblet seg fra forrige måned. For Sørvest-Norge var prisøkningen «bare» 63 prosent, men fra et langt høyere nivå.

Strømkrisa førte til enorm pågang – nå strømmer kunder fra hele landet til Pål (51) i Elverum

Beregning av strømstøtte

Tabellen under viser beregninger for strømstøtte for august (oppgitt i øre, inkl. mva).


Pris juli Strømstøtte juli Pris august Strømstøtte august
NO1 (Østlandet) 208,63 96,9 430,34 274,29
NO2 (Sørvest-Norge) 328,48 192,78 543,09 364,49
NO5 (Vestlandet) 208,63 96,9 426,95 271,58
NO4 (Nord) 1,92 0 3,52 0,00
NO3 (Midt) 1,91 0 23,61 0,00

Dermed får Øst- og Vestlandet en strømstøtte som er nær tre ganger så høy som i forrige måned.

Det er verdt å merke seg at strømstøtten i august er høyere enn selve strømprisen var i juli.

Kjøpte for 70.000 - nå er familiehjemmet gjennom 68 år til salgs for 6 millioner

Strømstøtten blir høyere neste måned

August er den siste måneden med strømstøtte på 80 prosent. Fra neste måned økes strømstøtten til 90 prosent over bunnfradraget på 87,5 øre.

Effekten av den forbedrede ordningen med dagens priser kan du se i tabellen under:


Pris august 80 prosent støtte 90 prosent støtte
NO1 (Østlandet) 430,34 274,29 308,55
NO2 (Sørvest-Norge) 543,09 364,49 410,03
NO5 (Vestlandet) 426,95 271,58 305,51
NO4 (Nord) 3,52 0,00 0,00
NO3 (Midt) 23,61 0,00 0,00

Så mye koster strømmen med den nye strømstøtten på 90 prosent

Dette er strømstøtten

Strømstøtte ble innført høsten 2021 etter at strømprisene skjøt til været. Ordningen har vært endret en rekke ganger, men grunnprinsippet har alltid vært det samme:

Staten, via nettleverandørene, tilbakebetaler en del av strømprisen til privatpersoner. Ordningen gjelder ikke bedrifter eller hytter.

Rent konkret regnes det ut en gjennomsnittspris for hele måneden. Hvis denne prisen er høyere enn 87,5 øre (70 øre uten moms) får man tilbakebetalt en prosentandel av prisen over 87,5 øre. En får ikke støtte for forbruk over 5000 kWh per måned.