Gå til sidens hovedinnhold

Så kom det noe godt ut av ei parkeringsbot ...

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


En smal veg holder ikke som atkomst til bynære og Mjøs-nære Lillehammer camping. Den kommunale Dampsagvegen er også atkomst for beboere i området. På travle sommerdager kan stor trafikk med bobiler og campingvogner bety trøbbel for både den ene og den andre.

Lillehammer camping bruker mye tid på å holde styr på trafikken. En hektisk feriemandag var flere ansatte i sving med å holde orden på trafikken. Da vegeierens representant kom til stedet for å bidra til orden, endte det med parkeringsbot for en i arbeidsgjengen som arbeidet med å løse opp i det kaoset vegeieren ikke hadde styring på.

Styreleder Geir Ottar Enger har erfart det han omtaler som manglende velvilje fra Lillehammer kommune sin side gjennom 27 år. Enger sin egen indignerte reaksjon over ei parkeringsbot, ser ut til å ha skapt bevegelse innad i kommunen.

Bota er ettergitt av kommunen, trolig mest i en slags pragmatisk erkjennelse av et offentlig medansvar for en kaotisk trafikksituasjon. Om ikke lenge møtes kommunen og Lillehammer camping for å snakke om hva som må gjøres i området, og fungerende ordfører Terje Rønning (V) lover langt på veg at samtalene skal gi en løsning på trafikkproblemene.

Det kan ikke være tvil om at turistbyen trenger et bynært campingtilbud. Og det kan ikke være tvil om at miljøbyen trenger disse overnattingsplassene i gangavstand fra sentrum. Dagens tilstander i Dampsagvegen er uholdbare for campingplassen, så vel som for alle som er avhengig av vegen til og fra hjemmet.

Så kom det altså noe godt ut av ei parkeringsbot ...

Har i årevis etterlyst hjelp fra kommunen – så fikk de parkeringsbot