Så mange stemmer ble forkastet - enda flere stemte blankt

Under opptellingen av stemmer i Lillehammer ble 14 forkastet. Tellekorpset fant også 110 blanke stemmer. I de 12 kommunens i Gudbrandsdalen forkastet tellekorpsene ialt 65 stemmer.