Så stort er kravet etter Bergdølmo-konkursen

Det endelige kravet mot konkursboet i Bergdølmo Entreprenør AS er på rundt 40 millioner kroner.