Saften fra tromsøpalme kan gi kraftige hudreaksjoner. Kristin Åsengen vil advare andre

Etter kraftig eksem og store vannblemmer vil Kristin Åsengen advare andre mot den giftige planten.