Nationen: Mattilsynet bekrefter overfor Nationen at det er påvist Salmonella i produktet Bislett Døner.

– Salmonella-funnet ble gjort etter rutinemessig prøvetaking gjort av virksomheten Fresh food i Moss. Partiet det gjelder er ikke sendt ut på markedet, men sperret hos virksomheten og så sendt til destruksjon.

Det sier Jorunn Aasgaard Grini, avdelingssjef for avdeling Østfold og Follo i Mattilsynet, til Nationen.

Brukt i andre produkter

Råvarene som ble brukt til produksjon av Bislett Døner ble også brukt i andre produkter, ifølge Grini.

Disse må nå trekkes tilbake fordi det er mistanke om at kjøttråvarene kan være smittet med Salmonella.

– Alle virksomheter som har mottatt produktene har fått beskjed om tilbaketrekking, og at produktene ikke skal brukes. Det er ikke påvist smitte i disse produktene. Det er produsentens ansvar å publisere tilbaketrekking av produktene, sier Grini.

Ifølge produsenten er det fire typer kjøttråvarer som ble brukt.

– Vi vet ikke på nåværende tidspunkt hvilken kjøttråvare som er smittekilden til Salmonellabakterien. Vi forventer at råvareleverandørene sporer kjøttråvarene videre, trekker tilbake det som er sendt ut til andre produsenter og kunder, og eventuelt tester for Salmonella, sier Grini.

4.000 kilo kjøtt

– Hvor store volumer er det snakk om?

– Kjøttråvarene som virksomheten brukte til produksjon er omtrent 4.000 kilo. Det er rundt 4.000 kilo med kjøttprodukter som er sendt ut til restauranter., sier Grini.

– Hvilket land kommer råvaren fra?

– Ifølge produsenten kommer tre av de fire kjøttråvarene fra Norge. En kjøttråvare har opprinnelse fra Namibia.

Mattilsynet kan foreløpig ikke opplyse om hvem som leverte kjøttråvarene til selskapet Fresh Food.

Måtte kastes

Styreleder og daglig leder i Fresh Food, Tahir Baygün, skriver i en e-post til Nationen at det umiddelbart ble igangsatt tiltak i tett dialog med Mattilsynet, leverandører og kunder.

"Vår virksomhet kjøper kun kjøttprodukter via norske virksomheter og Mattilsynet har derfor fått tilgang til all informasjon de har etterlyst", skriver Baygün.

"Salmonellautslaget gjelder en spesifikk kundeprodusert produkt, som har blitt identifisert og destruert i sin helhet. Et annet tiltak har vært å styrke arbeidet ved hjelp av matekspert fra Anticimex. Andre tiltak har vært arbeid knyttet til identifisering, sporing, revidering av alle prosesser, ekstra nødvendig renhold og kommunikasjon med alle relevante leverandører og kunder", skriver han videre.

Nationen har spurt om produktet skulle til gatekjøkkengiganten Bislett Kebab House. Det har Baygün ikke svart på.

Baygün presiserer at Mattilsynet ikke gjort noen vedtak mot Fresh Food AS sin virksomhet, og viser til at det ikke har vært nødvendig med annen oppfølging enn generell veiledning fra Mattilsynet.

"Vi ser på dette som tillitserklæring fra Mattilsynet på at vi har gjort de nødvendige tiltak for å sikre mattrygghet og for å opprettholde den kvalitet vi er kjent for", skriver han.