I disse dager er det tusenvis av arbeidstakere i Innlandet som føler utrygghet for jobb og inntekt. Og det er mange bedriftseiere og ansatte som opplever at smittesituasjonen rammer deres bedrift.

Innlandet fylkeskommune, LO og NHO har vært tydelige på at vi er i samme båt i denne krisen. Nå er det tid for å dra nytte av den norske modellen.

Spredningen av koronaviruset setter oss alle på en stor prøve, og det vil kreve det beste av oss alle hvis vi skal komme ut i den andre enden med færrest mulig sykdomstilfeller. Hvis dette skal være mulig er vi avhengig av at hjulene holdes i gang i store deler av Innlandssamfunnet: Helsevesenet må yte sitt beste, men også innen transport, renovasjon, matforsyning og andre sektorer vil vi være avhengig av å opprettholde aktiviteten. Regjeringen har pekt ut 15 sektorer som er særlig viktige.

En konkurs kan ødelegge livsverket til en bedriftseier, og det kan sette de ansatte i en håpløs økonomisk situasjon. Dette må vi sammen gjøre alt for å forhindre. Derfor har LO og NHO også vært samstemte i at myndighetene må lette byrden for bedriftene, blant annet ved å forkorte arbeidsgiverperioden ved permitteringer, samtidig som den økonomiske byrden av dette ikke legges på arbeidstakerne.

LO og NHO har vært - og vil være - på tilbudssiden overfor regjeringen, fylket og kommunene våre. Vi vil bidra for å finne gode løsninger for Innlandet og norsk økonomi, norske arbeidstakere og norske virksomheter i denne situasjonen. LO, NHO og styresmaktene i Innlandet har gode tradisjoner for samarbeid, både om næringsutvikling, videregående utdanning og andre viktige samfunnsoppgaver. I den enkelte virksomhet vil også partssamarbeidet være den viktigste nøkkelen til en god krisehåndtering.

I Innlandet er det nå tett kontakt mellom myndighetene og arbeidslivets parter, slik at man raskt kan avklare og finne løsninger på de utfordringene som oppstår. Slik holder vi hjulene i gang, samtidig som vi sikrer bedriftenes liv også etter koronakrisen. Våre 46 kommuner, fylkeskommunen og regionalt virkemiddelapparat skal sørge for involvering og god dialog med fokus på lokalt næringsliv, og evne å ta raske beslutninger.

Alle innbyggere i Innlandet deltar nå i en stor solidaritetsdugnad. Vi vet at mange som blir smittet av koronaviruset bare vil få milde symptomer, og at mange av oss kanskje kunne deltatt i samfunnet som vanlig. Men vi vet også at noen av oss ikke vil tåle å bli smittet. Derfor løfter vi sammen, i flokk. Denne solidaritetshandlingen har en kostnad for mange: Tapte inntekter for bedrifter, frilansere og selvstendig næringsdrivende, og for arbeidstakere som blir permittert lenge. Vi er nødt til å gjøre det vi kan for å begrense de økonomiske kostnadene for den enkelte, og for å dele regningen på flest mulig.

Og vi er nødt til å holde hjulene i gang – det skal myndighetene og arbeidslivets parter samarbeide om.

Even Aleksander Hagen, Fylkesordfører Innlandet
Iver Erling Støen, LOs regionleder Innlandet
Jon Kristiansen, NHOs regiondirektør Innlandet