Hvordan skal små- og mellomstore bedrifter skape nye, bærekraftige løsninger for fremtidens kunder?

Radikale innovasjoner er krevende: Det innebærer mye usikkerhet, krever vilje til å eksperimentere og det må settes av ressurser og prioriteres. Samtidig må produksjonen holdes oppe for at virksomheten skal kunne opprettholde lønnsomheten. Bedriften må også være forberedt på å måtte håndtere både kompleksitet og usikkerhet i prosessen. Det vil ofte gå lang tid før en kan vurdere hvorvidt en har oppnådd verdiskaping gjennom bærekraftige innovasjonsprosjekter.

En dyktig prosjektleder er også avgjørende for å lykkes. Vedkommende må være engasjert og ha relevant kompetanse. Virksomheter som ønsker å drive fram innovasjonsprosjekter for å finne mer bærekraftige løsninger i en grønnere, sirkulær økonomi, bør derfor legge vekt på å tiltrekke seg kompetanse og samarbeidspartnere.

Vår forskning viser også at en fleksibel arbeidsform, samarbeid med ulike aktører og åpenhet er spesielt viktig for bedrifter som ønsker å innovere radikale, bærekraftige løsninger.

Å innfri alle disse punktene er utfordrende selv for store organisasjoner. Hvordan skal da mindre bedrifter få det til? Hva kan gjøres lokalt?

Forskningsprosjektet SustainX skal bidra til grønn omstilling og bærekraftig innovasjon i norske næringsliv og er et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet og Norges Handelshøgskole.

Vi mener at et viktig skritt på vegen kan være å samle aktører med forskjellig kompetanse som kan styrkes av samarbeidet og i fellesskap kan løse utfordringene. Derfor har vi sammen med prosjektet Krafttak for grønn vekst og innovasjonsselskapet Skåppå invitert inn fem ulike bedrifter, som alle ønsker å vri sine virksomheter i en mer bærekraftig retning.

Denne uka samles de på NEON-konferansen på Lillehammer, der de skal jobbe sammen med akademia, andre bedrifter og det offentlige for å jobbe fram konkrete løsninger på sine problemer.

Alpinco eier både Kvitfjell og Hafjell alpinanlegg, jobber nå med å kartlegge hvordan de kan styrke bærekraften i bedriften, og har spesielt fokus på framtidens fritidsboliger.

Luncon Holdning er etablert på Kvam og eier flere store bedrifter som selger stein- og betongprodukter. De ønsker å finne løsninger på hvordan de kan utnytte norske ressurser bedre, og øke gjenbruk av steinprodukter i bygg- og anleggsbransjen, i samarbeid med sine leverandører og kunder.

Skriverform er en verktøymakerbedrift på Tretten med plaststøpeverktøyer som spesialfelt. De ønsker blant annet å se på hvordan de kan tilrettelegge for økt ressursutnyttelse og gjenbruk av plast i sin produksjon.

VR på Dovrefjell er et nytt prosjekt som går ut på å utvikle nye opplevelser som styrker kunnskapen om vern og bevaring av natur og dyreliv i regionen.

Vinstra Motorsportarena har store, grønne visjoner for framtida og ønsker å se på løsninger for å bli et ledende senter for testing av ny teknologi innen både motorsport, anleggs- og landbruksbransjen.

Ett av målene til prosjektet #sustainX er at resultatene fra forskningen skal gi ringvirkninger til langt flere bedrifter enn de som er i prosjektet. Gjennom samarbeide håper vi at flere bedrifter ser muligheter for å styrke bærekraften i egen virksomhet, og vise at dette kan skape nye forretningsområder og verdiskaping lokalt. På denne måten kan vi få både bedrifter, akademia og det offentlige til å jobbe sammen for å realisere den smarte, grønne dalen.

Ida Amble Ruge, Skåppå
Hanne Maren Kristensen, Krafttak for grønn vekst
Gunhild Wedum, Handelshøgskolen Innlandet