Jeg ønsker så sterkt at vi nå fokuserer på å jobbe sammen om neste års budsjett i utvalg og partigrupper, som jeg tror vi alle kan være enige om blir krevende.

Det å få til løsninger til det beste for alle som bor i Lillehammer, er årsaken til at jeg valgte å stille til valg i 2019. Det håper og tror jeg er årsaken til at andre også sa ja til å stå på liste. Kan vi sammen fokusere på å finne beste vei videre for Lillehammer?

Så kan opposisjonen og posisjonen gå tilbake til å kritisere hverandre (om det er det klimaet vi ønsker å jobbe i videre) om politiske beslutninger som nå er en del av fortida, lokalt eller nasjonalt, etter at budsjettet for 2021 er behandlet i desember.

Det er snakk om mindre enn to måneder med fokus på budsjett 2021 i fellesskap, det kan vi vel klare?

Kari Svingheim, nestleder utvalg for helse og velferd, Miljøpartiet de grønne