Advarer mot tog-stopp på Hamar

FRYKTER AVSPORING VED HAMAR: Dersom dobbeltsporet stopper ved Hamar, vil det få negative konsekvenser - ikke bare for Lillehammer, men for hele regionen, frykter en gruppe lokale næringslivs- og organisasjonsfolk, med NHO i spissen.

FRYKTER AVSPORING VED HAMAR: Dersom dobbeltsporet stopper ved Hamar, vil det få negative konsekvenser - ikke bare for Lillehammer, men for hele regionen, frykter en gruppe lokale næringslivs- og organisasjonsfolk, med NHO i spissen.

Artikkelen er over 3 år gammel

NHO Innlandet frykter hele regionen vil lide dersom dobbeltsporet aldri kommer til Lillehammer.

DEL

"Ønsket effekt fordrer en full IC-utbygging. En delvis eller treg utbygging, som gir kort reisetid fra søre del av regionen inn til Oslo, men opprettholder lange reisetider og en svakt fungerende jernbane innad i regionen, vil nok styrke Hamars posisjon som innpendlingsby til Oslo, men svekke grunnlaget for næringsutvikling som sådan i Innlandet."

Det står å lese i et notat som fredag ble sendt til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Fikk ikke møte

På nyåret ba en gruppe aktører i innlandet om et møte med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vedrørende InterCity-utbyggingen. Forespørselen om møte ble avslått, derfor har NHO Innlandet nå sendt et notat til samferdselsministeren med innspill fra lokalt næringsliv, kompetanseorganisasjoner og NHO/LO.

I brevet som følger notatet advarer underskriverne mot at det krevende trasévalget gjennom Hamar blir brukt som begrunnelse for å utsette videre planlegging og bygging nord for Stange/Åkersvika.

Frykter somling

"For det første er strekningen mellom Hamar og Lillehammer Dovrebanens flaskehals, som sårt trenger planavklaringer og raske tiltak - uavhengig av bygging gjennom Hamar. For de andre må det forventes at trasé avklaringen gjennom Hamar skjer tidsnok til at bygging her kan skje innen den planlagte milepælen, 2024" står det i brevet, som er signert av NHO Innlandets Åge Skinstad, LOs Iver Erling Støen, konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier, Bjørn Krekke og Tomas Holmestad i Swix Sport, adm. dir. Audun Løhre i Gausdal Landhandleri, Olympiaparkens Hans Rindal, Erik A. Dahl i Mjøsen Skog, Thor Svegården i Eidsiva Vekst, Lillehammers reiselivssjef Ove Gjesdal, regiondirektør Karl Ove Nordengen i Evry og Kathrine Skretting, stedfortredende rektor ved Høgskolen i Innlandet.

I notatet pekes det særlig på at en utbygging av dobbeltspor helt til Lillehammer vil knytte Mjøsregionen tettere sammen, og i større grad skape ett felles bo- og arbeidsmarked på over 200.000 innbyggere. I notatet pekes det også på viktigheten av full utbygging, både for reiselivssektoren og skogindustrien.

Det lokale næringslivet argumenterer i sitt notat også for at en slik utbygging vil svare seg økonomisk.


 

Artikkeltags