Et statlig ansvar, mener Sel kommune. Men nå må de kanskje bli med og betale likevel

Både Sel kirke og E6 er eid av Staten. Men å dekke alle kostnadene med støyskjerming av kirkegården, vil ikke Staten.