Samler kriseteamet i Vågå etter dødsbrannen

Ordføreren i Vågå Harald Sve Bjørndal opplyser på brannstedet at kommunene nå skal samle kriseteamet.