Sårt trengt, men lite kjent

MOBBING: Mobbeombudene kan hjelpe barn og unge som har det vondt. I framtida bør de bli mer kjent.

MOBBING: Mobbeombudene kan hjelpe barn og unge som har det vondt. I framtida bør de bli mer kjent. Foto:

DEL

GD MENER 
Sommerferie er for mange barn en pause fra mobbing. En pause fra krenkende ord og handlinger eller utestenging. Mobbing kan innta mange former. Den er ikke alltid lett å oppdage. Snart starter skolen igjen, og mange barn gruer seg til å ta fatt på et nytt skoleår.

Regjeringen har tatt grep for å redusere mobbing. I 2017 ble det lovfestet nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering i skolen. Skoler har dermed en plikt til å undersøke saker så snart som mulig, når noen mistenker mobbing. Skolen skal også lage en skriftlig plan med tiltak, for å få en slutt på mobbingen eleven opplever.

Alle fylkene har også fått sitt eget mobbeombud. De skal støtte og veilede barn, elever og foreldre i barnehager og skoler. En fersk undersøkelse fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), viser at mobbeombudene er lite kjent blant ungdom og foreldre.

Mobbeombudene kan bidra med bistand samfunnet ikke har råd til å kaste bort

De foreldrene som har vært i kontakt med et ombud forteller at de har blitt møtt med forståelse ,og at de har fått informasjon og råd. Ombudet var også lett å komme i kontakt med.

Undersøkelsen viser at mobbeombudene tar ansvar for å hjelpe skolen til å løse saken, slik at lovens intensjon blir oppfylt. De bidrar blant annet med å lage tiltaksplaner. Mobbeombudene ser ut til å være en nyttig innføring.

Det er avgjørende at både kommunene, fylkeskommunene, staten og mobbeombudene selv, er offensive og i tilstrekkelig grad opplyser om hjelpen som finnes.

Mobbeombudene kan bidra med bistand samfunnet ikke har råd til å kaste bort. Mobbing kan ødelegge liv.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags