I dag står vi overfor en situasjon vi ikke hadde sett for oss komme, en internasjonal pandemi. Vi blir bedt om å holde oss hjemme og unngå så mye menneskelig kontakt som mulig. Handel på tvers av landegrenser blir mer krevende, og særlig matsikkerheten vår står på spill. Oppland Bygdeungdomslag mener at Norge må ha et større fokus på selvforsyning og matsikkerhet enn det vi har i dag. Vi må snakke opp landbruket istedenfor for å snakke det ned!

I dag er Norge avhengige av å importere mat fra andre land. I 2014 solgte den norske stat unna det siste beredskapslageret for korn her i landet. To år senere, i 2016, etterlyste en tidligere Felleskjøpet-sjef at Norge burde ha nettopp et statlig eid beredskapslager på korn. Dette ble nedstemt. Regjeringen og landbruksministeren var imot dette og mente det ikke var nødvendig. Nå, fire år senere, kan vi begynne å se nødvendigheten av et slikt lager.

Vi mener Norge har en større mulighet til å være mer selvforsynte enn det det er i dag. Dette vil påvirke importen vår, noe som vil spille positivt inn for klimaet sin del. Selvforsyning og matsikkerhet er viktig for norsk beredskap og for å sikre norske arbeidsplasser. Mat er et grunnleggende behov og regjeringen må legge til rette for matsikkerhet til egen befolkning. Vi må bli mindre avhengig av import, og dette begynner vi å se viktigheten av.

Nå er det en mangel på sesongarbeidere i landbruket. Dette gjelder ikke bare i Norge. Ifølge nyhetsbladet The Globe and Mail er det anslått at både Frankrike, Tyskland og Storbritannia vil mangle ca 200- 300 tusen landbruksarbeidere hver. Dette er et tegn på at det ikke bare er Norge som kommer til å slite med å få produsert matvarer i år. Ifølge Landbruk.no importerte vi matvarer for 67 milliarder kroner i 2018. Hvordan skal land som ikke får produsert nok for sin egen befolkning kunne eksportere til Norge?

Oppland Bygdeungdomslag mener at det er høyst nødvendig at regjeringen, og også den norske befolkning, ser verdien av landbruket her til lands. Dette kan være med på å sikre arbeidsplasser til norske innbyggere. Det vil også øke muligheten til å forsyne den norske befolkning med mat under eventuelle kriser som rammer landet og resten av verden!
Sist, men ikke minst, vil vi rette en takk til alle som har viktige samfunnsroller og gjør at Norge går rundt. Det være seg bønder, mekanikere, lærere, helsepersonell og mange flere. De gjør en viktig jobb!

Eivind Skari, Gran, bygdepolitisk nestleder i Oppland Bygdeungdomslag, Oppland