Gå til sidens hovedinnhold

Sau, fjell og hyttebygging…

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


I onsdagens GD er det en leder som presenterer ren løgn. Sauen var ikke på fjellet først. Dagens sauedrift ligner overhodet ikke på den som var for få tiår siden. Noen garder hadde noen få sauer som beitet i nærmiljøet.

Ettersom småbrukene ble for små og kastet for lite av seg med melkeproduksjon, kom sauen inn som en vederkvegelse, lite arbeid, ypperlig å ha noen hundre som tilleggsnæring. Nærmiljøet er i stor grad ødelagt av granplanting, finansiert av Norges første legale pengespill. I granskogen finner ingen beite. Da var det svært lurt å sende titusenvis av sau til høyfjellet, det mest sårbare økosystemet vi har (har hatt) som systematisk ødelegges av overbeiting av sau, horder, titusenvis slippes i fjellheimen, som har vært et fungerende økosystem i over ti tusen år.

På kjøpet får vi spredd virus og bakterier som sauen drar med seg i uante mengder og kvaliteter. Moskusen får lungebetennelse, elgen får «saueherpes» en prionsykdom nær beslektet med CVD, reinen får klauråte, klauvene faller av og dyra går på beinpipa. Og sauensom er svart i baken, eies av eiere som ikke vaksinerer mot innholdsparasitter, så parasittene ødelegger fordøyelses systemet, og det svarte bak er fra blodig avføring. Flotte saker.

Hyttegalskapen er nesten på samme nivå, men heldigvis er det lite hyttefelt i høyfjellet, og mye av grunnen til at sauene liker hyttefeltene så godt er godt beite, og le for vær og vind. Men å få verandaen sin nedskitt av sau er uhyggelig, lufta er umulig å bli kvitt, så jeg skjønner gjerder og de med beiterett er vel også grunneiere på et eller annet nivå, og beiteretten er drastisk endret da Sp satt på vippen på Stortinget, ble beiteretten veldig utvidet, begrensningen på antall dyr som kunne slippes i allmenning ble fjernet, sammen med mye annet.

Så nå skal bøndene kunne sende ubegrenset antall sau i høyfjellet, uten hensyn. til brukets areal og produksjonsgrunnlag. Søyene hardfores på importfor fra Amerika, og annet innkjøpt for for å få mye lam, som for sau naturlig er ett lam. Dette gjør også at 12 % av levendefødte lam aldri opplever å komme på utmarksbeite ...

Dyrevelferden sin, det. Dette gjør også at sau og ammekyr er de minst miljøvennlige produksjonene i norsk landbruk, målt etter co₂ utslipp ...

Kjell Arne Vole, Lom