Vi trenger et tydelig løft for våre helsefagarbeidere, for den ressursen vi er, den fagkunnskapen vi har og den rollen som helsefagarbeideren utfyller, særlig i Bygde-Norge. Jeg stiller meg 100 % bak alt arbeid som gjøres for at våre sykepleiere blir anerkjent i form av økt lønn og kompetanseutvikling. Vi trenger sykepleieren og sykepleierens fagkunnskap og rolle.

Likevel mener jeg at vi også må se helsefagarbeideren i de ulike sektorene, og hvilken ressurs, støtte, og samarbeidspartner vi er og KAN være. Vi må ha et system og et lokalt engasjement, som også anerkjenner, synliggjør, og løfter opp helsefagarbeideren som en viktig faggruppe. Vi ser til stadighet hvilken viktig utfyllende rolle helsefagarbeideren har, på ulike arbeidsplasser.

I noen kommuner har helsefagarbeideren utvidet ansvar, i form av å ha tillit og opplæring til å kunne ta CRP, blærescanne en pasient og liknende. Dette fratar ikke sykepleieren oppgaver, men frigir og støtter sykepleieren i sitt arbeid. Særlig viktig kan det være at helsefagarbeiderne på de ulike arbeidsstedene, har kunnskap om, kjennskap til og opplæring mot, å kunne utføre oppgaver i akutte situasjoner der sykepleier kunne vært frigitt tid. Jeg mener det beste for pasienten, er et samkjørt helsevesen, hvor faggruppene samarbeider for pasientens beste. Vi skal og må ikke motarbeide hverandre, men støtte opp under og løfte opp hverandre. Vi trenger helsefagarbeideren!

Det skrives med jevne mellomrom om mangelen på sykepleiere i dette landet, sykepleiere som ikke holder ut i yrket sitt fordi arbeidspresset er blitt for stort, at mengden arbeid ikke står i forhold til årslønn. Dette er fakta. Likevel har det seg slik at en høy andel helsefagarbeidere er svært kompetente i sin rolle, med stor faglig tilnærming og forståelse. Jeg mener absolutt ikke at helsefagarbeideren skal ta over for sykepleieren, men jeg mener at helsefagarbeideren i større grad bør og må anerkjennes og synliggjøres som viktig samarbeidspartner til sykepleieren. Vi har også møtt utfordringer ifht eksempelvis covid-19. Vi står daglig ovenfor utfordringer med å observere og å yte faglig forsvarlig helsehjelp. Vi står bak sykepleieren. Jeg mener å se en tendens til altfor lite synliggjøring av helsefagarbeideren og hva helsefagarbeideren gjør og bidrar til, på de ulike arbeidsplassene. Særlig når det kommer til spørsmål om lønn. Vi helsefagarbeidere fortjener også høyere lønn!

Det er viktig at vi løftes fram – og anerkjennes og ses. At de som vurderer, og de som holder på med en helsefagarbeiderutdannelse, kan føle og kjenne på en stolthet og trygghet for sin utdannelse og sitt yrke.

Løft opp helsefagarbeideren, Norge! Dere trenger oss også.

Lars Ole Brubakken Vik, Lesja, helsefagarbeider og Delta-medlem