Fastelegen, det trygge navet. Den som alltid er der når vi trenger det. Den som håndterer det akutte som oppstår i hverdagen, den som følger oss over tid når alvorlig sykdom rammer. Betydningen ligger i rodet. En fast lege, som bygger kjenneskap og trygghet over tid.

5.000 gudbrandsdøler mangler en fast lege å gå til. Kommuner sliter med rekrutteringen. Ikke så rart når snittarbeidstida i løpet av en uke er 56 timer og pasientlistene er svært lange.

Lillehammer har klart det som lenge har virket nærmest umulig. En storsatsing har ført til at alle innbyggere har en fastlege. Kommunen deler den gledelige nyheten samme uke som regjeringen varsler at basisfinansieringen av fastlegeordningen styrkes fra 1. mai. Lovnaden kom allerede i valgkampen og Hurdalsplattformen, men å øke basisfinansieringen erfarer Lillehammer at ikke er nok.

Kommunen utbetaler mer i basistilskudd enn det regjeringa legger opp til, så de kan ha færre pasienter på lista. Lillehammer har også rekruttert flere kommunale fastleger med forutsigbar arbeidstid, fast lønn og sykelønnsordning. Det koster, men bruk av vikarer kan koste enda mer.

Nå gjenstår det å se hvor mye regjeringens styrking av basisordningen hjelper i landets mange og ulike kommuner. Kommuner som likevel ikke klarer å fylle de viktige stillingene, kan se til Lillehammer. Selv om de lokale hensynene er ulike, har distriktskommunene felles utfordringer. Det er for få hender til å ta vare på den aldrende befolkningen. Det er ikke mulig å få tak i all den arbeidskraften vi trenger.

Et presset helsevesen trenger nytenking og framtidsretta løsninger. Vi håper grepene Lillehammer har gjort er bærekraftig over tid. For hvert hull som tettes, står grunnmuren i helse-Norge litt stødigere.

Les også

Det er ikke vanskelig å forstå at noen kvier seg for å jobbe 56 timer i uka - hver uke

Les også

Millonskrellen er nesten for småpenger å regne

Les også

Innbyggerne blir på nytt taperne