Seks ansatte mistet jobben etter konkurs i Snøhetta Element

Seks ansatte mistet arbeidet da selskapet Snøhetta Element AS på Dombås meldte oppbud. Konkursen berører ikke virksomheten til byggefirmaet Jora Bygg og Laft AS.