Seks ungdommer kan miste sin viktigste møteplass: – Fælt, mener Aleksander (15)

Aleksander Johannessen (15) og fem andre ungdommer har i år skrudd, lært og lekt med biler og bilkomponenter. Nå kan tilbudet, som flere av dem har som eneste fritidssyssel, forsvinne.