Sel kirke forsøkt påtent – varslet av innbruddsalarmen

– Trolig var det det som reddet kirka, sier kirkevergen.