Sel kirkegard: – Det er krevende nok å høre ordføreren her i dag

Støyskjerming av Sel kirkegard har vært et tema i 15 år. Nå kan det løse seg.