Sel kommune fikk medhold i Høyesterett – ikke lov å brøyte på Mysusæter

Sel kommune vant fram i Høyesterett i striden mot ti hytteeiere om det skal vinterbrøytes på Ulvangsvegen ved Mysusæter eller ikke.