Sel vil ikke kjøpe Skottesamlingen på Sinclair – men det vil kanskje Nord-Fron

– Det som har verdi for Kvam og vår historie, er vi opptatt av å bevare i bygda. Det hører hjemme her.