Brannmannskapene kom nesten ikke fram til overtent bolighus - nå vurderes det tiltak

Trang gate og parkerte biler hindret nesten brannmannskapene i å komme fram til et overtent bolighus på Otta tidligere denne måneden. Nå vurderer Sel kommune tiltak.