Skiløyper i Rondane må vike for vinterbrøyta veg – nå vil Høyesterett vurdere anken

Høyesterett skal vurdere om lagmannsretten la feil jus til grunn da de sa ja til vinterbrøyting av Furusjøvegen og Ulvangsvegen på Mysuseter.