Otta Sag: – Et vindu er i ferd med å lukkes – her er det viktig med rask framdrift, sier ordføreren

Dette er relativt sjelden kost i Sel; kommunen bevilger 120.000 kroner til arbeidet med en privat reguleringsplan – for å få fart på utviklingen av Ottas nye handelskvartal på Otta sag.