Fylkesmannen vil se nærmere på konsesjonsbehandlingen på Øygarden i Sel

Fylkesmannen vil se nærmere på kjøpekontrakt, takster og kommunens saksbehandling i forbindelse med konsesjon på middelaldergarden Øygarden i Sel.