Vurderer å anke «brøytekjennelse» på Mysuseter til Høyesterett

Formannskapet i Sel samles til ekstraordinært møte rett over nyttår. På saklista; mulig anke til Høyesterett etter at lagmannsretten åpnet for brøyting av Furusjøvegen og Ulvangsvegen på Mysuseter.