Tidligere verdensmester Kurt Asle Arvesen er imponert over hvor mange gode syklister Lillehammer Cykleklubb får fram. Han mener et godt miljø, vennskap og gode ledere er årsaken, og at NTG har skapt et treningsmiljø ungdom ønsker å være en del av.

Idretten står sterkt på Lillehammer. Både blant de voksne og blant barn. Hva slags holdninger foreldrene har, og hvilken posisjon idretten har hjemme, betyr svært mye for om ungdom selv er aktive i organisert idrett eller ikke.

NOVA og Norges idrettshøgskole har over flere år forsket på idrett og ungdom. Forskningen viser at tre av fire har vært med i et idrettslag etter at de begynte på ungdomsskolen. Det er bra, men dessverre er det også mange som slutter. Rundt 60 prosent av alle som en eller annen gang har vært med i ungdomsidretten, har sluttet før de nærmer seg slutten av tenårene.

Den ene hovedårsaken ungdom oppgir er tidspress. Flere treninger og konkurranser kan være utfordrende å kombinere med skole. Den andre årsaken er at idretten ikke er morsom lenger.

Lillehammer Cycklekubb gjør noe riktig. Fra start legges det vekt på at treningene skal være morsomme. Foreldre legger ned mye tid i treninger og aktiviteter for å skape et godt miljø med rom for alle. Å sykle landeveg er rundt 10-års alder et ekstratilbud for barna som ønsker det. Det er viktig å ikke starte spesialiseringen for tidlig. Barn må ikke trene ensidig for å bli god i idretten. Press og negativt stress kan få barn til å bli utbrent eller slutte.

Både sykkelklubben og andre idrettslag i Gudbrandsdalen bør jobbe for å få flest mulig med. Det er folkehelsa og samfunnet mest tjent med. Så vil noen ende på pallen, forhåpentligvis med minner om en positiv oppvekst i idrettslagene her.