Selvsagt gjøres feilvurderinger

Yiltak: Situasjonen er fortsatt slik at å være føre var og tenke forebyggende er helt avgjørende.Ill.foto

Yiltak: Situasjonen er fortsatt slik at å være føre var og tenke forebyggende er helt avgjørende.Ill.foto

DEL

LederDette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.Helsedirektør Bjørn Guldvog ber kommunene legge til rette for besøk på sykehjem og i omsorgsboliger. Anmodningen kommer som følge av flere meldinger om beboere som nektes å ta imot besøk.

Ensomhet og fravær av kontakt mellom eldre mennesker på institusjon og deres pårørende, er en av de store omkostningene knyttet til strengt smittevern. Vi trenger en påminnelse om at koronaen handler om mer enn økonomi.

Helsedirektøren er tydelig på at hovedregelen er at beboere i helse- og omsorgsinstitusjoner har rett til å få besøk. Samtidig er dette en krevende balansegang for kommunene. Beboere på eldreinstitusjoner representerer en risikogruppe. Samtidig er også kommunale omsorgstjenester sårbare. Karantene eller økt sykefravær blant de ansatte som følge av smitte, vil også ramme innbyggere med behov for offentlige omsorgstjenester. Dette må nødvendig vis være en del av de avveininger kommunene gjør i denne vanskelige situasjonen.

Kommunene har i hovedsak håndtert smittevernet på en god måte, helt fra den første alarmen gikk i mars. Vi har registrert at det i enkelte kommuner også i vårt distrikt har kommet sterke reaksjoner fra pårørende som ikke har fått tilbringe viktig tid sammen med familiemedlemmer på institusjon. Det vil helt sikkert være eksempler på at det er gjort feilvurderinger i kommunene. Et drøyt halvår etter at smitten kom til landet, er situasjonen likevel fortsatt slik at å være føre var og tenke forebyggende er helt avgjørende.

I kommuner med få eller ingen registrerte smittede, er romslige rutiner for institusjonsbesøk på plass. Samtidig som man er forberedt på raske endringer.

Helsedirektøren gir kommunene ros for innsatsen mot koronautbrudd i helse- og omsorgsinstitusjoner. Den rosen fortjener de.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags