Gå til sidens hovedinnhold

Seniorer er ressurser i samfunnet

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Før ferien var politisk (Sp/SV) og administrativ ledelse i Øyer kommune del av en større reportasje i lokalavisen om omsorgstjenestene, og om utfordringer med oss seniorer. Artikkelens innhold kan ta motet fra noen hver. Jeg er fristet til å sitere en uttalelse fra en Sp-representant fra 2009; «Jeg skal ikke bli gammel i Øyer».

Men ... å bli senior er ikke å gå ut på dato. Snarere tvert imot. For mange av oss er da livet gis muligheter. Vi er både i stand til, og beredt til, fortsatt å bidra i samfunnet. Med vår livserfaring og vår kompetanse på de fleste områder håper jeg virkelig at kommunene, ikke bare Øyer, tar oss med på råd når nye planer skal legges. Det er ikke bare i planleggingen vi kan bidra, vi kan utføre mange arbeidsoppgaver både i et forlenget arbeidsliv og innenfor det frivillige organisasjonsliv.

Mange av oss ønsker å bo i egne hjem, og med dagens mange teknologiske løsninger kan vi selv ordne oss slik at det er mulig. Kommunene må ikke være utbygger, men tilrettelegger for at det anlegges egnede boliger, gjerne sentralt beliggende. Det som imidlertid er nødvendig, er at vi må bli gjort kjent med hvilke teknologiske muligheter som finnes, og vi må få opplæring i å bruke de moderne duppedittene.

Hver kommune har et eldreråd, frivilligsentraler og mange frivillige foreninger. Disse må være pådrivere for at seniorer blir sett, og satt i stand til å være en enda større positiv ressurs for samfunnet.

I nevnte reportasje opplyses at inntektene reduseres og utgiftene øker med oss seniorer. Men…..vi som er pensjonister har betalt for våre pensjoner gjennom skatt og avgifter gjennom et langt yrkesliv. De fleste av oss betaler fortsatt skatt både av folketrygdpensjonene, og av andre pensjoner, og i tillegg formuesskatt. Mange har gjennom livet nedbetalt gjeld og har ikke rentefradrag, og mange har opparbeidet seg formue i form av kontanter og fast eiendom. I tillegg betales eiendomsskatt og kommunale avgifter.

De fleste pensjonister er under 90 år, og er slettes ikke storforbrukere av offentlige tjenester. Min påstand er at mange seniorer fortsatt er positive bidragsytere til det kommunale regnskapet.

Jeg håper på mange gode år i Øyer fortsatt, og jeg skal betale min skatt. Jeg forventer at kommunen tilrettelegger slik at mange kan skape flere arbeidsplasser og inkludere flere av innbyggerne, og at vi får mer valgfrihet i helsetjenestene for å sikre ulike tilbud tilpasset ulike behov. Det blir det viktigste for oss seniorer i tiden fremover.

Mari Botterud, Øyer, stortingskandidat for Høyre i Oppland