Gå til sidens hovedinnhold

Senterpartiet aksepterer ikke nedbygging av matjord

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Senterpartiet avviser enhver tvil om at det kan åpnes opp for, og flyttes matjord i Nordre Ål.

Vi har 1 % dyrka mark i landet, som det kan dyrkes korn på. Dyrka marka i Nordre Ål tilhører den ene prosenten. Til sammenligning har Danmark 66 % dyrka mark. Med alt som skjer rundt oss med pandemier og naturkatastrofer, er det viktigere enn noen gang, at vi bevarer matjorda. Noen trenger å bli minnet om at jordbruk er næring, og gir mange arbeidsplasser, ikke minst sekundært. Vi viser ellers til notatet fra Landbrukskontoret i Lillehammerregionen, kommunens egen fagmyndighet, og rapport fra Vistra Analyse. Konklusjonen fra begge er omtrent likelydende. Arealene i Nordre Ål, mellom tidligere Lillehammer Meieri og HINN, er av de beste kornarealene i kommunen. Det er ingen mulige arealer som kan erstatte dyrking av matkorn i Lillehammer.

Politikere tyr til krav om flytting av matjord for å tillate nedbygging av jordbruksarealer. Det høres besnærende ut, men er i de aller fleste tilfeller en dyr og dårlig løsning. Det er ikke gjennomførbart på grunn av komplisert og kostbar håndtering og ingen steder å flytte matjorda. Matkornplanter kan ha røtter fra 1,2 til 1,4 meter ned i jorda. For å flytte slik jord, må en skrelle av minst en meter. Flytting innebærer at en først tar det øverste jordlaget, deretter lag på lag. Jorda må deretter legges lagvis tilbake på nytt, og arbeidet må utføres svært nøyaktig. Risikoen for jordpakking er stor. Det er anslått kostnader til en halv million kroner pr. dekar.

Regjeringa har også innskjerpet jordvernet. I et brev til kommunene fra det høyrestyrte kommunaldepartementet, mars 2016, ble kommunene oppfordret til å ta ansvar.

Angående næringsplanen, mener Senterpartiet at planen består av mange intetsigende ord og svært lite konkret. Nå blir planen lagt ut på høring, og det er muligheter for konkrete innspill.

Ingunn Haavemoen, gruppeleder Lillehammer Senterparti