Statsministerkandidat og partileder
Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har vært hjemom sine nærmeste i Hedmark på valgkampbesøk. Fra Elverum gjør han det klart at østerdalsbyens sykehus skal bestå og videreutvikles, at helseministeren tar for lett på utredningen av det såkalte 0+ alternativet, og at han ser for seg at nedslitte Hamar sykehus skal erstattes av nytt.

Også statsministerkandidater må få lov til å ha hjemfylker ... Dette er å legge lakris i skåla til velgerne i de befolkningstunge delene av Hedmark. Med sine sykehusløfter befester han trolig Sp sin posisjon i Hedmark.

Selvsagt snakker en partileder partiets sak. Det hedmarkingene i Sp er i ferd med å gjøre, er å svi av hele investeringsramma i området Hamar/Elverum. Så vil kanskje Vedum si at hvis pengene ikke rekker lenger, må det fylles etter med mer penger. Vi er rimelig sikre på at en ny regjering vil gjøre noe med sykehusfinansieringen, men heller ikke Vedum kan by sykehusene en utømmelig pengekrukke.

For Vedums partifeller i Oppland er dette dårlig nytt. Oppland Sp pustet lettet ut da styrene i henholdsvis Sykehuset Innland og Helse sør-øst fulgte anbefalingen fra fylkestinget i Innlandet. Nå er det først og fremst Sp som står i vegen for byggingen av et nytt hovedsykehus.

Partiets holdning til sykehusutviklingen i Innlandet bør stå øverst på lista med saker velgerne bør konfrontere listetoppene Marit K. Strand og Bengt Fasteraune med. Vi mener at det Vedum byr velgerne i denne saken, i praksis er en sterkere sentralisering. Fra Oppland konstaterer vi at det også i denne sammenheng vil komme til å handle mest om Hamar.

Vedum snakker stadig om å lytte til hva folk vil. Samtidig er han den som så til de grader ser ut til å ville overkjøre de folkevalgte på regionalt nivå.

Vedum kritisk til hovedsykehusløsning

Oppland Sp har sagt sitt: Støtter Mjøssykehuset, men bare dersom det bygges i Moelv