Gå til sidens hovedinnhold

Senterungdommens politikk truer arbeidsplassene

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Senterungdommens Mattis Minge påsto i et svarinnlegg til meg 1. Oktober, at norsk EU-medlemskap er en trussel mot landbruket og distriktene. Her tar han feil. Distriktene og landbruket lider under dagens landbrukspolitikk, og kan bli styrket hvis vi samarbeider mer med EU.

Minge påstår at EU ikke er løsningen på de svekkede distriktene, men hva er da planen?

De siste 30 årene har landbruket vært i tilbakegang, 60 000 bruk har blitt nedlagt, dette tilsvarer 2000 i året. Finland hadde akkurat samme problem som Norge, men de valgte EU medlemskap, og har i langt høyere grad lykkes med å holde produksjonen oppe. Ser vi til Sveits, som har ført en liknende politikk som Norge, ser vi at de sitter med samme resultat.

I følge Minge er EU en trussel mot distriktene. Jeg vil påstå at hans politikk er en langt større trussel.

Senterpartiet ønsker å gi opp EØS avtalen. Norske bedrifter og norsk landbruk nyter godt av den frie bevegelsen av mennesker i Europa. I mange norske bedrifter jobber det mennesker fra hele Europa. De jobber både i landbruk og lokale hjørnesteinsbedriftene, og holder liv i distriktene. I fjor gikk 80% av all norsk eksport til EU, og mange norske bedrifter er helt avhengige av tilgangen på det europeiske markedet. Politikken Senterpartiet fører, er en trussel mot norske arbeidsplasser over hele landet, og kommer til å sette mange mennesker utenfor arbeid.

Minge hevder at det ikke ville vært mulig for norske bønder å konkurrere på det internasjonale markedet. Igjen tar han feil, det er nettopp kvaliteten Norge har på matproduksjonen, som kommer til å gi oss konkurransefortrinn internasjonalt. Og ja, noen bønder kommer til å måtte omstille seg og skru opp produksjonen, men dette medfører ikke nødvendigvis til sprøytemidler og dårlig dyrevelferd. Gjennom EUs nye Farm to Fork strategi kommer EU til å stille langt strengere krav til de europeiske bøndene. Kommisjonen har blant annet foreslått å kutte bruken av plantevernmidler, redusere salget av antimikrobiell resistens med 50 prosent, og stille langt strengere krav til dyrevelferden.

Det internasjonale samarbeidet kommer til å styrke norsk landbruk. Norges kvalitative matproduksjon kan gi Norge store konkurransefortrinn. La oss satse på den norske bonden og det norske landbruket ved å oppgradere til fullt medlemskap i EU.

Det å si opp EØS er en stor trussel mot distriktene våre. Dette vil gi store konsekvenser for mange bedrifter og kommer ikke til å være noen hjelp for landbruket. Dersom vi skal styrke distriktene og redusere nedgangen i norsk matproduksjon er vi helt avhengig av mer internasjonalt samarbeid -ikke mindre.

Nei til isolasjon, ja til samarbeid.

Kajsa Kirkhus, 2. nestleder Innlandet Europeisk Ungdom, Ringsaker

EU-medlemskap - en trussel for landbruket og distriktene

EU kommer til å styrke norsk landbruk