Sentralisering i Nav går sin gang, uavhengig av stortingsflertall og skifte av regjering. Løftene fra Ap og Sp om å snu trenden med at statlige arbeidsplasser sentraliseres var tomme ord.

Et par år med utstrakt bruk av hjemmekontor har vist at påstanden om at større fagmiljø må til for å være effektive er lite troverdig. Mange ansatte gjør en bedre jobb i et mindre og mer oversiktlig arbeidsmiljø. Større fagmiljø har en mindre omtalt side.

Store enheter betyr flere godt betalte sjefer og større muligheter for maktkamp og intriger for de som er mer opptatt av seg sjøl enn av brukernes beste. Udugelige pratmakere kan lettere gjemme seg bort i de lovpriste store fagmiljø.

Helge G. Galtrud, Lillehammer